fitblogerka.pl

Trening Dieta Motywacja

Aktywni Polacy Dane Sport w mieście
Motywacja

Aktywni Polacy mieszkają w dużych miastach – raport

Gdzie mieszkają osoby o najlepszej kondycji?

Jak wynika z raportu „Sport w rodzinach” przygotowanego przez IBRIS na zlecenie Santander Consumer Banku – Aktywni Polacy mieszkają w dużych miastach, powyżej 500 tys. mieszkańców. Badani z wsi i średnich miast rzadziej oceniają swoją sprawność jako bardzo dobrą. Raport wskazuje też, że osoby trenujące w rodzinnym gronie również mieszkają w metropoliach. Z kolei mieszkańcy małych miast mniej chętnie ćwiczą z bliskimi.

Poza tym ponad połowa Polaków twierdzi, że ich kondycja jest na dobrym lub bardzo dobrym poziomie. Jest to wynik raportu „Sport w rodzinach”, przygotowanego przez IBRIS na zlecenie Santander Consumer Banku. Najlepiej swój stan oceniają respondenci mieszkający w metropoliach. Blisko co trzeci badany wskazuje, że jego sprawność jest bardzo dobra. Natomiast, najrzadziej tę odpowiedź wybierają mieszkańcy wsi (12 proc.) i średnich miast (13 proc.).

Bez wątpienia tak duża różnica między tymi grupami spowodowana jest m.in. zupełnie innym trybem życia, prowadzonym przez mieszkańców metropolii i wsi. Na uzyskane wyniki badań może wpływać również to, że osoby zamieszkujące niewielkie miejscowości, często mają ograniczony dostęp do infrastruktury sportowej – basenów, boisk czy siłowni. W większych ośrodkach miejskich takie obiekty są bardziej dostępne. Dodatkowo, częściej organizowane są w nich bezpłatne zajęcia sportowe – mówi Mirosława Krzyścin, kierownik Zespołu Komunikacji Marketingowej Santander Consumer Banku, koordynator Akademii Zdrowia Santandera.

Jak ćwiczą aktywni Polacy

Aktywność fizyczna uprawiana wspólnie z bliskimi, służy nie tylko lepszemu samopoczuciu, ale również pomaga zacieśnić więzi rodzinne. A kto najczęściej ćwiczy z rodziną? Jak wynika z raportu „Sport w rodzinach” Santander Consumer Banku, są to osoby zamieszkujące metropolie. Uprawianie aktywności z najbliższymi deklaruje prawie połowa respondentów z ośrodków miejskich. Nieco rzadziej z krewnymi trenują Polacy z dużych miast (37 proc.). Z kolei najniższy wynik dla aktywności fizycznej uprawianej z rodzinną przypadł wśród mieszkańców małych miejscowości. Jedynie 27 proc. badanych z tej grupy wskazało na wspólne ćwiczenia z bliskimi.

Większy odsetek badanych z metropolii, wybiera trening z dziećmi, z rodziną. Może to wynikać z tego, że w najbliższej okolicy mają oni do dyspozycji więcej obiektów sportowych, gdzie mogą ćwiczyć wspólnie. Dodatkowo, powstaje coraz więcej siłowni na świeżym powietrzu, czy ścieżek rowerowych, które zachęcają do aktywności z rodziną – mówi Mirosława Krzyścin. Mieszkańcy metropolii mają znacznie łatwiejszy dostęp do takich udogodnień.

Należy też pamiętać, że są dyscypliny, które możemy uprawiać z bliskimi praktycznie wszędzie. Nie wymagają one od nas dużego nakładu finansowego. Przykładem jest nordic walking. To trening na świeżym powietrzu, który możemy uprawiać w każdym miejscu i o każdej porze roku – dodaje.

Sportowa bierność

Mimo że coraz więcej Polaków przekonuje się do aktywności fizycznej, to nadal duża część społeczeństwa, jako sposób na wieczorny odpoczynek, wybiera kanapę i telewizor. Ponad 40 proc. badanych ze średnich miast przyznaje, że nie uprawia sportu. Nieco mniej, bo 34 proc. respondentów zamieszkujących małe miasta i 32 proc. – wsie, również deklaruje bierność. Największymi fanami sportu są osoby z metropolii. Brak aktywności fizycznej deklaruje jedynie 14 proc. mieszkańców z dużych ośrodków miejskich.

A jakie są nasze wymówki, aby nie ćwiczyć wspólnie z rodziną? Jak wynika z raportu „Sport w rodzinach” Santander Consumer Banku, w zależności od miejsca zamieszkania, badani wybierają różne przyczyny. Mieszkańcy wsi jako najczęstszą przeszkodę wymieniają brak towarzystwa, blisko połowa wskazała tę odpowiedź. Z kolei aż 45 proc. osób z małych miast twierdzi, że jest to brak czasu. Niechęć innych członków rodziny do ćwiczeń jest główną przyczyną braku aktywności z bliskimi dla 33 proc. badanych z metropolii.

Jak pokazują badania, lubimy szukać pretekstu do fizycznej bierności, jednak przy odrobinie chęci i zaangażowania, zapewne bylibyśmy bardziej aktywni, np. poświęcając przynajmniej jeden wieczór w tygodniu na ćwiczenia z bliskimi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *